Steun ons 19 september in ons protest tegen de Singelgrachtgarage

VRIENDEN

VAN DE SINGELGRACHT

 
Dag Vrienden,
 
Afgelopen ​woensdag​ 13 september hebben we na lang wachten vol vuur ingesproken bij de commissie infrastructuur. (Zie de bijlages onderaan deze post)
 
De commissie heeft zo’n volle agenda dat zij niet toe kwam aan een bespreking van het wel of niet verlenen van het krediet voor de bouw. Die bespreking  is nu verplaatst naar woensdagochtend 27 september. Daarna wordt over dit krediet ‘s middags in de raad besloten.
Het is ja of nee, maar het is duidelijk dat GroenLinks nog steeds enthousiast is over die mega ondergrondse parkeergarage.
 
Dinsdagavond 19 september gaan we weer inspreken. Acht personen zullen hun bezwaren tegen het concept bestemmingsplan naar voren brengen.
 
De commissie start om 19.30 uur maar ook dan is er weer een volle agenda.
Wij zijn als agendapunt 12 genoteerd die avond. Het kan dus zijn dat we 20.15 uur (of later) aan de beurt zijn.
 
De vergadering vindt plaats in de Raadzaal van het Stadhuis op het Waterlooplein en eindigt in ieder geval 22.30 uur.
 
Kom ons die AVOND 19 septembersteunen met zo veel mogelijk mensen.
 
Wij geven nog niet op!
Onze advocaten zijn inmiddels in stelling gebracht.​
 
 
Met strijdbare groet,
 
Paula Leideritz, Anne Eijsten, Peter Denissen, Henriette Penris
 
 
 
Actie voeren kost geld (vooral juridisch advies). Daarom vragen wij u een donatie te doen op:
Rekening:  NL85 INGB 0006 3013 56
Stichting Vrienden van de Singelgracht
p/a Nassaukade 74
1052 CS Amsterdam

Onduidelijkheden over financieringen Singelgrachtgarage

Op woensdag 10 december vond in de raadsvergadering van de commissie Wonen een heftige discussie plaats tussen wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen – SP) en de woordvoerders van PvdA, CDA en GroenLinks. Aanleiding was de voordracht voor de collegevergadering van 18 december om niet € 20 miljoen uit het mobiliteitsfonds te halen voor wijkverbetering en –vernieuwing, maar € 16 miljoen. Dat was tot ieders verrassing en verbijstering in de commissie opeens toereikend. Volgens de toelichting van Laurens Ivens zou op die manier voor het Mobiliteitsfonds een sluitende meerjarenbegroting mogelijk zijn.

In een een artikel in Het Parool van 11 december (PDF) wordt gesuggereerd dat er speculaties in de politieke wandelgangen rondgaan, dat wethouder Pieter Litjens  (Verkeer & Vervoer – waaronder de parkeergarages vallen – VVD) deze € 4 miljoen nodig heeft om de financiering van de Singelgrachtgarage mogelijk te maken. Wethouders Ivens en Litjens zijn gevraagd voor de gemeenteraadsvergadering van volgende week, om met een onderbouwde toelichting te komen op deze verandering in de reeds aangenomen begrotingen.

Op 14 december is onderstaande reactie van de SP gekomen op de vraag vanuit de Vrienden van de Singelgracht:

Geachte vrienden van de Singelgracht,

De suggestie van Het Parool dat vier van de twintig miljoen van de wijkaanpak van onze wethouder Laurens Ivens worden overgeheveld naar het mobiliteitsfonds om de Singelgrachtgarage mogelijk te maken is een verzinsel. De vier miljoen is nodig voor de Spaarndammertunnel. De SP is en blijft tegenstander van aanleg van de garage. Er zijn geen deals over gesloten, niet bij de coalitie-onderhandelingen en ook niet erna. Eerlijkheid gebiedt mij wel te zeggen dat dit niet betekent dat wij aanleg van de garage zonder meer kunnen tegenhouden, maar wij blijven ons daarvoor inzetten.

Vriendelijke groeten,

Daniël Peters
Fractievoorzitter SP Amsterdam

De SP is dus nog steeds tegen de bouw van de Singelgrachtgarage, net als wij.

Bestemmingsplanprocedure tijdelijk stilgelegd

Reactie aan alle indieners van zienswijzen op het bestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix over het tijdelijk stilleggen van de bestemmingsplanprocedure: Brief van de projectmanager van Singelgrachtgarage Marnix aan indieners zienswijze Singelgracht

Zie ook het artikel in Het Parool: Bouw Singelgrachtgarage op de tocht

Bouw Singelgrachtgarage loopt weer vertraging op!

De deelraad van Stadsdeel West heeft dinsdagavond 26 maart jongstleden ingestemd met het kredietbesluit voor de Singelgrachtgarage Marnix. Groen Links en PvdA in stadsdeel West hebben het besluit doorgedrukt met slechts 1 stem verschil.

Maar komt de garage er dan ook …?

Inmiddels is bekend geworden dat in plaats van 2015, de garage pas in 2018 of zelfs in 2019 gereed zal zijn. Zodra we meer horen zullen we er op deze website over berichten.Iedereen moet er voor zorgen dat de bouw nog meer vertraging oploopt. Bijvoorbeeld door bezwaarschriften in te dienen tegen wijziging van het bestemmingsplan. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen

KOMT ALLEN!!! Laatste kans in West, 11 september, 19.30 uur!

Tijdens de Politieke Avond op 11 september 2012 bespreekt de deelraad West de Kredietaanvraag Singelgrachtgarage Marnix.

De sessie Singelgrachtgarage begint om 19.30 uur (De tijd wordt steeds gewijzigd door Stadsdeel West!!)

Datum: 11 september 2012
Tijd: 19.30 uur (VERZAMELEN OM 19.15 uur!!)
Plaats: Stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250

Er zijn ten minste 4 insprekers, die weer zullen herhalen dat een 60 miljoen kostende parkeergarage voor 800 auto’s in de Singelgracht een bizar plan is. Buurtbewoners willen het Frederik Hendrikplantsoen en de prachtige bomen behouden.

Voor de garage moeten bomen van 100 jaar oud sneuvelen. Dit mag niet doorgaan!
Geef dit door aan buren en buurtbewoners! Komt allen!

Gerelateerd artikel: KOMT ALLEN! Laatste kans in Centrum, vanavond, 4 september, 19.45 uur!

Item op AT5 – Bewoners boos over komst megagarage

Een van de vele boze bewoners, Arie VanStaveren, die net als wij tegen de komst van de Singelgrachtgarage is, heeft contact opgenomen met AT5. Hierop heeft AT5 een interview met hem gehad, welke vandaag om 17.00 uitgezonden is en op de website van AT5 staat. Wethouder Dirk de Jager komt ook kort in beeld.

Bekijk het interview op de AT5 website.

 

KOMT ALLEN! Laatste kans in Centrum, vanavond, 4 september, 19.45 uur!

Dag allen,

Hier wat praktische informatie.

Alle gemeentelijke documenten over de Singelgrachtgarage staan sinds mei 2010 op de website van stadsdeel West.

Alle raadsleden en woordvoerders kun je via de website van de stadsdelen vinden onder bestuur en organisatie en dan stadsdeelraad aanklikken. De rest wijst zich vanzelf:

Vanavond, 4 september vergadert de commissie Openbare Ruimte (dus niet de hele raad) op het stadshuis in kamer 0239

1. Inloop: vanaf 19:45 uur is er gelegenheid voor insprekers en geïnteresseerde burgers/ondernemers, ambtenaren, leden van het dagelijks bestuur en commissieleden om informeel met elkaar van gedachten te wisselen totdat om 20:00 uur de vergadering begint.

2. De vergadering start om 20.00 uur. Tot 20.45 uur is er gelegenheid tot inspreken. De commissie trekt maximaal 45 minuten uit voor insprekers. In ieder geval hebben 3 buurtbewoners zich opgegeven om in te spreken.

3. Vanaf 20.45 uur tot 21.15 uur vergadert de commissie in het openbaar over het Kredietbesluit.

4. Besloten gedeelte: de commissie vergadert besloten van 23.15 uur tot 23:45 uur. De gehele agenda is in te zien op de website van stadsdeel Centrum.

Kom met zoveel mogelijk mensen om 19.45 uur naar de inloop
en het vervolg van de vergadering tot 21.15 uur

Groet,
Paula Leideritz