Bouw parkeergarage

Na ruim 10 jaar voorbereidingen, inspraak, tegenspraak, bezwaren en ongelooflijk veel gesprekken en documentatie later, is er eind 2020 dan toch begonnen met de bouw van de Singelgrachtgarage. Op het moment dat duidelijk werd dat de bouw niet meer tegen te houden was, heeft de Stichting VVS zich ingezet om het hele bouwproces zo soepel mogelijk te laten verlopen en de aannemer en gemeente te blijven controleren op gemaakte afspraken.

De gemeente wil een leefbare Singelgrachtzone, maar heeft op een aantal punten een andere mening dan de bewoners. Het blijft in de ogen van de Stichting VVS daarom nodig om een vinger aan de pols te houden bij de uitvoering en realisatie van zowel de garage, als ook de inrichting van de omgeving.

Onder andere voor wat betreft de volgende onderwerpen:

Verkeer Nassaukade

  1. Brief aan de wethouder Egbert de Vries: Gemeente doe er wat aan!
  2. Sluipverkeer en onveilige verblijfsruimte!

Groene wandelroute

  1. Toelichting op concept VVS groene wandelroute
  2. Nota Ruimtelijke voorwaarden Singelgrachtzone 2003

Overige

  1. Inspraakreactie VVS september 2021
%d bloggers liken dit: