P E R S B E R I C H T – 21 september 2017

P E R S B E R I C H T – 

VRIENDEN VAN DE SINGELGRACHT

Amsterdam 21 september 2017

GroenLinks Amsterdam is volstrekt ongeloofwaardig!

Ouderwetse megagarage in centrum Amsterdam door steun van GroenLinks. GroenLinks Amsterdam dat zijn groene profiel uitvent met nota’s als Amsterdam aan onze voeten, ruimte voor voetgangers, dat in het conceptverkiezingsplan stelt dat ‘het tijdperk van de auto en de fossiele energie voorbij is en we duurzaam willen leven’ (1), helpt volgende week D66 en VVD in de raad aan een meerderheid voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage voor 800 fossiele auto’s in het Centrum van Amsterdam.

Plek: Onder de Singelgracht tussen Raampoort en Zaagpoort met een in- en uitrit in de ‘parel’, het groene Frederik Hendrikplantsoen.

Kosten: 80 miljoen euro bouwkosten, € 100.000 per auto, en gedurende vele jaren exploitatieverliezen van 6 miljoen per jaar (2).
De plannen voor de Singelgrachtgarages dateren van vóór 2005 toen de verwachting was dat

het autobezit en autogebruik de komende jaren zal blijven stijgen en dat de vraag naar parkeergarages navenant zal toenemen (3).

De VVD van stadsdeel Centrum en GroenLinks van stadsdeel West werken sinds 2006 innig samen aan de uitwerking van Singelgrachtgarage Marnix. Na het opheffen van de stadsdelen in 2014 ligt het besluit nu voor aan de gemeenteraad.

Als de Singelgrachtgarage Marnix klaar is – verwachting 2022/23 – zijn we een kleine 20 jaar verder en zijn de tijden ingrijpend veranderd. Het gemiddelde autobezit daalde (met name onder jongeren) even als het autogebruik in Amsterdam. (4)

Ter voorbereiding van het besluit tot realisatie van garage – a.s. Raadsvergadering van 27 en 28 september- hebben de politieke partijen afgelopen twee weken gediscussieerd.

De VVD wil -zoals altijd – meer ruimte voor auto’s, GroenLinks hoopt op een mooie openbare ruimte. Zij vinden 800 auto’s van de straat dan een een opsteker.

Potentiële GroenLinks stemmers hoorden hoe GroenLinks raadsleden zich nog steeds in allerlei bochten wringen om het volgende te realiseren:

  • GroenLinks faciliteert anno 2017 met meer dan 100 miljoen euro de bouw van een ondergrondse parkeergarage voor fossiele auto’s.
  • GroenLinks voegt extra parkeerplekken toe door in te stemmen met de uitvoering van dit onderdeel van het Parkeerplan Amsterdam van 2012 (5).
  • GroenLinks compenseert met de bouw van deze garage – zeven jaar na dato – alsnog 172 parkeerplekken die sinds juli 2010 in de Jordaan en Frederik Hendrikbuurt zijn opgeheven (6). Een vurige wens van de VVD.
  • GroenLinks stemt in met een toename van het zoekverkeer in een 19e -eeuwse buurt door de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van dit project gewoon te negeren (7).
  • GroenLinks heeft geen bezwaar gemaakt tegen het dubbelgebruik van de garage. Plekken van bewoners die overdag leeg staan, mogen overdag gebruikt worden door bezoekers.
  • GroenLinks accepteert dat tenminste 5 monumentale en beeldbepalende bomen gekapt worden om de in- en uitrit in het Frederik Hendrikplantsoen te kunnen aanleggen. Dit plantsoen is de plek waar leerlingen van het Cartesius Lyceum hun pauzes doorbrengen (600 leerlingen) en bewoners ontspannen, spelen, luieren en wandelen (8).
  • GroenLinks gaat voorbij aan inventieve en praktische oplossingen van de bewoners (9) die al sinds 2009 actie voeren tegen de komst van de garage. Deze burgers zetten zich al die jaren in om die miljoenen euro’s in te zetten om het autodelen te stimuleren, meer fietsgarages te bouwen, meer parkeerplekken naar de rand van stad te verplaatsen en een fijnmaziger openbaar vervoer te realiseren.
  • GroenLinks maakt bij voorbaat haar plan om van de Mauritskade, Stadhouderskade, en Nassaukade een groene fiets- en wandelboulevard te maken, onmogelijk. (10) Als de garage gebouwd is, moet het autoverkeer de uitrit via de Nassaukade verlaten. Daarom moeten er extra opstel- en afslagstroken voor deze auto’s juist op de Nassaukade worden aangelegd.

Het is onbegrijpelijk en bizar dat GroenLinks Amsterdam volgende week gaat instemmen met de bouw van de Singelgrachtgarage Marnix. Door de enorme discrepantie tussen wat GroenLinks zegt en feitelijk doet, maakt GroenLinks Amsterdam zich volstrekt ongeloofwaardig (11).

Nadere informatie: http://www.vriendenvandesingelgracht.nl E vrienden.singelgracht@gmail.com

Contactpersonen:
Paula Leideritz, voorzitter Vrienden van de Singelgracht (VVS),
Anne Eijsten bestuurslid VVS,
Peter Denissen, bestuurslid

P E R S B E R I C H T Vrienden van de Singelgracht 21 september 2017 [als PDF]

Inspraaknotitie Paula Leideritz 19 september 2017 [PDF]

Inspraak 20170919 Comm. Openbare ruimte – A Eijsten [PDF]

2017-09-20 Commissie [PDF]

Noten:


 1 Voor verandering! Groener, socialer en vrijer. Concept-verkiezingsprogramma GroenLinks Amsterdam 2018-2022, september 2017, pagina 3,

2 Zie Raadstukken commissie Infrastructuur en Duurzaamheid van 13 september. https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/346638/raadscommissie%20Infrastructuur%20en%20Duurzaamheid%2013-09-2017 agendapunt 17.

3 Nota van Uitgangspunten Singelgrachtgarages vrijgegeven voor inspraak 10 september 2004, pagina 7.

4 Zie o.a. GroenLinks Amsterdam, Amsterdam aan onze voeten, werkgroep mei 2017, pagina 10. 2. Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid 2016, pagina 31 e.v. 3. Amsterdam in cijfers 2016, pagina 110, OIS..

5 Zie commissie flap Ter ‘advisering aan de gemeenteraad’ commissievergadering van 20 september 2017, pagina 6. Vindplaats: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/450486/raadscommissie%20Ruimtelijke%20Ordening%2019-09-2017 agendapunt 12

6 Zie toelichting Bestemmingsplan Singelgrachtgarage pagina 32. Vindplaats: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/450486/raadscommissie%20Ruimtelijke%20Ordening%2019-09-2017 agendapunt 12 ter inzage 1 toelichting pdf.

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/346638/raadscommissie%20Infrastructuur%20en%20Duurzaamheid%2013-09-2017 agendapunt 17.

8 Zie Verkiezingsprogramma GroenLinks Amsterdam 2014-2018

9 Zie noot 8

10 Zie concept -verkiezingsprogramma GroenLinks Amsterdam 2018-2022, pagina 28

11 GroenLinks Amsterdam anticipeert ook niet op de gevolgen van nieuwe mobiliteitsdiensten voor de stedelijke infrastructuur.

Steun ons 19 september in ons protest tegen de Singelgrachtgarage

VRIENDEN

VAN DE SINGELGRACHT

 
Dag Vrienden,
 
Afgelopen ​woensdag​ 13 september hebben we na lang wachten vol vuur ingesproken bij de commissie infrastructuur. (Zie de bijlages onderaan deze post)
 
De commissie heeft zo’n volle agenda dat zij niet toe kwam aan een bespreking van het wel of niet verlenen van het krediet voor de bouw. Die bespreking  is nu verplaatst naar woensdagochtend 27 september. Daarna wordt over dit krediet ‘s middags in de raad besloten.
Het is ja of nee, maar het is duidelijk dat GroenLinks nog steeds enthousiast is over die mega ondergrondse parkeergarage.
 
Dinsdagavond 19 september gaan we weer inspreken. Acht personen zullen hun bezwaren tegen het concept bestemmingsplan naar voren brengen.
 
De commissie start om 19.30 uur maar ook dan is er weer een volle agenda.
Wij zijn als agendapunt 12 genoteerd die avond. Het kan dus zijn dat we 20.15 uur (of later) aan de beurt zijn.
 
De vergadering vindt plaats in de Raadzaal van het Stadhuis op het Waterlooplein en eindigt in ieder geval 22.30 uur.
 
Kom ons die AVOND 19 septembersteunen met zo veel mogelijk mensen.
 
Wij geven nog niet op!
Onze advocaten zijn inmiddels in stelling gebracht.​
 
 
Met strijdbare groet,
 
Paula Leideritz, Anne Eijsten, Peter Denissen, Henriette Penris
 
 
 
Actie voeren kost geld (vooral juridisch advies). Daarom vragen wij u een donatie te doen op:
Rekening:  NL85 INGB 0006 3013 56
Stichting Vrienden van de Singelgracht
p/a Nassaukade 74
1052 CS Amsterdam