Dinsdag 18 april 2017 informatieavond in het Cartesius Lyceum

Beste buurtbewoners,

Vanaf 6 april ligt het tweede ontwerp bestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix ter inzage. Dat betekent dat we weer ‘aan de bak’ moeten!

Komt allen op dinsdag 18 april naar het Cartesius Lyceum voor de informatieavond van de Gemeente.

Het projectteam van de Singelgrachtgarage Marnix is aanwezig om het nieuwe ontwerp bestemmingsplan toe te lichten. De avond start om 19:00 met een plenaire toelichting, aansluitend is er een ‘informatiemarkt’.

  • Datum: dinsdag 18 april 2017
  • Tijd: van 19:00  tot 21:00 uur
  • Locatie: Cartesius Lyceum, Frederik Hendrikplantsoen 7A, Amsterdam

In 2014 heeft er reeds een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. De toen door ons allen ingebrachte zienswijzen zijn afgewogen en al dan niet meegenomen in het huidige ontwerp bestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix. Ook op het huidige bestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix kunnen we (opnieuw) zienswijzen indienen.

Onze mening telt nog steeds!

Kom naar het Cartesius voor informatie en inspiratie.

Er zijn veel nieuwe mensen in de buurt komen wonen. Stuur de link van deze website door aan nieuwe buren en moedig ze aan lid te worden van de VVS. Met meer staan we immers sterker.

Graag tot dinsdag,
Bestuur van de Vrienden van de Singelgracht

Belangrijke links: