Kredietbesluit in West voorlopig uitgesteld!!!

HET KREDIETBESLUIT SINGELGRACHTGARAGE IS VOORLOPIG INGETROKKEN DOOR HET DAGELIJKS BESTUUR VAN WEST!

Dit houdt in dat de vergadering van morgen 25 september – voor wat betreft de Singelgrachtgarage – dus niet door gaat!
Zie ook de artikelen uit de media op de pagina “Bewonersacties & Media”

Jullie horen zo snel mogelijk meer van ons.

Paula Leideritz
Voorzitter VVS

De tekst van de brief van het dagelijks bestuur stadsdeel West over het kredietbesluit Singelgrachtgarage van
http://www.west.amsterdam.nl/diversen/nieuws-2012-0/algemeen-nieuws-2012-0/deelraad/politieke-avond-25-1/

Stadsdeelraad West

24 september 2012

Singelgrachtgarage

Geachte raadsleden,

Hoewel wij ons bewust zijn van het ongebruikelijk late moment van aankondigen van een agendawijziging trekt het dagelijks bestuur het kredietbesluit Singelgrachtgarage voorlopig terug.

In het kader van de begrotingsbesprekingen zijn er bepaalde ontwikkelingen met betrekking tot de financiën in het parkeerfonds geconstateerd, zoals toerekening van personeelskosten en doorbelasting van handhavingskosten. Het dagelijks bestuur wenst meer zekerheid te krijgen over de uiteindelijke ontwikkeling van het parkeerfonds.
Het dagelijks bestuur kiest voor een behoedzame lijn. Grote investeringen brengen kapitaals- en exploitatielasten met zich mee, deze hebben onomkeerbare gevolgen op de lange termijn.

Daarom is een extra check gerechtvaardigd. Omdat het dagelijks bestuur volledigheid van groot belang acht kiezen wij voor het voorlopig terugtrekken van het besluit

Hoogachtend,

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West,

Stadsdeelsecretaris            Voorzitter van het Dagelijks Bestuur
F. Claasen                            M. Kuitenbrouwer