Kredietbesluit in West voorlopig uitgesteld!!!

HET KREDIETBESLUIT SINGELGRACHTGARAGE IS VOORLOPIG INGETROKKEN DOOR HET DAGELIJKS BESTUUR VAN WEST!

Dit houdt in dat de vergadering van morgen 25 september – voor wat betreft de Singelgrachtgarage – dus niet door gaat!
Zie ook de artikelen uit de media op de pagina “Bewonersacties & Media”

Jullie horen zo snel mogelijk meer van ons.

Paula Leideritz
Voorzitter VVS

De tekst van de brief van het dagelijks bestuur stadsdeel West over het kredietbesluit Singelgrachtgarage van
http://www.west.amsterdam.nl/diversen/nieuws-2012-0/algemeen-nieuws-2012-0/deelraad/politieke-avond-25-1/

Stadsdeelraad West

24 september 2012

Singelgrachtgarage

Geachte raadsleden,

Hoewel wij ons bewust zijn van het ongebruikelijk late moment van aankondigen van een agendawijziging trekt het dagelijks bestuur het kredietbesluit Singelgrachtgarage voorlopig terug.

In het kader van de begrotingsbesprekingen zijn er bepaalde ontwikkelingen met betrekking tot de financiën in het parkeerfonds geconstateerd, zoals toerekening van personeelskosten en doorbelasting van handhavingskosten. Het dagelijks bestuur wenst meer zekerheid te krijgen over de uiteindelijke ontwikkeling van het parkeerfonds.
Het dagelijks bestuur kiest voor een behoedzame lijn. Grote investeringen brengen kapitaals- en exploitatielasten met zich mee, deze hebben onomkeerbare gevolgen op de lange termijn.

Daarom is een extra check gerechtvaardigd. Omdat het dagelijks bestuur volledigheid van groot belang acht kiezen wij voor het voorlopig terugtrekken van het besluit

Hoogachtend,

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West,

Stadsdeelsecretaris            Voorzitter van het Dagelijks Bestuur
F. Claasen                            M. Kuitenbrouwer

Nieuwsbrief VVS van 16 september 2012

EROP OF ERONDER!

Beste vrienden,

De raadsleden van West en de stadsdeelvoorzitter Martien Kuitenbrouwer waren duidelijk onder de indruk van het protest in de raadszaal op 11 september. Allemaal bedankt voor jullie aanwezigheid. Het wordt voor politici steeds zichtbaarder dat er geen draagvlak is voor deze verspilling van € 60 miljoen aan een ondergrondse, verliesgevende garage waar geen behoefte aan is en die alleen maar nadelen voor ons woon- en leefklimaat heeft. Daarom moeten we in de definitieve slotfase nog een keer massaal protesteren.

Dringende oproep
Op 25 september om 19.30 uur begint het slotdebat in stadsdeel West, waarna het kredietbesluit door de raadsleden wordt genomen.

Kom dus 25 september om 19.30 uur, opnieuw naar de vergadering in Bos en Lommer!!!

Vertel het je buren, stuur deze mal door en overtuig je buurtbewoners van het belang van hun aanwezigheid in de raadszaal OP DEZE DAG

Hang een oproep om te komen voor je raam.

Andere acties:

– Vrijdag 21 september om 11 uur opent wethouder Dirk de Jager van GroenLinks een nieuw meetstation luchtkwaliteit in de Jan van Galenstraat (vlak bij Albert Heijn).
Wie gaat er mee demonstreren op dat tijdstip?
Dirk de Jager heeft 3,5 jaar niet geluisterd naar alle bezwaren tegen ‘zijn’ garage en wil ‘zijn’ project koste wat het kost doordrukken.
Doe mee en geef je op voor deze korte maar heftige actie via een mail naar vrienden.singelgracht@gmail.com

– De ouders van het Cartesius Lyceum moeten zoveel mogelijk op de hoogte gebracht worden. Een van de leden heeft daartoe een brief geschreven om hen te informeren. Als je een ouder kent van een leerling op het Cartesius Lyceum, stuur dan deze mail met de brief door naar deze ouders. (zie bijlage 01, onderaan dit bericht).

Raadsleden nemen meestal automatisch, zonder er verder over na te denken, het standpunt over van hun partijgenoot die zogenaamd gespecialiseerd is in een onderwerp (de woordvoerder). Maar stemmen doen ze wel allemaal. Het is dus van belang ook deze raadsleden over de garage te laten nadenken
Stuur daarom een email naar alle raadsleden van GroenLinks en PvdA ( de voorstemmers) met uw bezwaren. Op die manier zal er een discussie ontstaan tussen de raadsleden van de partijen onderling.
De mailadressen van de raadsleden van deze partijen staan in bijlage 02 en 03, onderaan dit bericht.

Laat je dus horen en zien! Het is erop of eronder!

Kom in ieder geval 25 september naar de Raadszaal Bos en Lommer, Bos en Lommerplein 250. Tijdstip 19.30 uur (half acht)

Met vriendelijke groet,
Paula Leideritz
Anne Eijsten
Henriette Penris

Bijlage 01 brief aan ouders Cartesius Lyceum

Bijlage 02 mailadressen raadsleden West

Bijlage 03 mailadressen raadsleden Centrum

LET OP! Tijd gewijzigd: 11 september, 19.30 uur!!!

DE beslissende vergadering over de Singelgrachtgarage in West begint al om 19.30 uur (half acht) op dinsdag 11 september.
Verzamelen om 19.15 uur !!

Kom zelf of stuur je buren dinsdag 11 september 19.15 uur naar Stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250. De raadsvergadering duurt van 19.30 tot 20.00 uur, waarna om 20.00 uur het debat tussen de partijen begint.

Agenda Politieke Avond 11 september

  • Stadsdeelkantoor West is nog geen 7 minuten fietsen vanaf het Frederik Hendrikplantsoen.
  • Bus 21 en tramlijn 7 hebben een halte vlak voor het stadsdeelkantoor.
  • Er is een ondergrondse, praktisch lege (!) parkeergarage vlak naast de deur van het stadsdeel kantoor.

NB Houd de website in de gaten, want de begintijd wordt steeds gewijzigd door stadsdeel West.

Zie ook: KOMT ALLEN!!! Laatste kans in West, 11 september, 19.30 uur!

Nieuwe bewonersacties en media aandacht

Op de pagina “Bewonersacties & Media” tref je nieuwe acties van bewoners tegen de Singelgrachtgarage en de media aandacht die dit onderwerp heeft gekregen op onder andere AT5 en in Het Parool.

Heb je zelf ook actie ondernomen richting de politiek of media? Laat dit de VVS weten, zodat wij dit op deze website kunnen laten zien!

KOMT ALLEN!!! Laatste kans in West, 11 september, 19.30 uur!

Tijdens de Politieke Avond op 11 september 2012 bespreekt de deelraad West de Kredietaanvraag Singelgrachtgarage Marnix.

De sessie Singelgrachtgarage begint om 19.30 uur (De tijd wordt steeds gewijzigd door Stadsdeel West!!)

Datum: 11 september 2012
Tijd: 19.30 uur (VERZAMELEN OM 19.15 uur!!)
Plaats: Stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250

Er zijn ten minste 4 insprekers, die weer zullen herhalen dat een 60 miljoen kostende parkeergarage voor 800 auto’s in de Singelgracht een bizar plan is. Buurtbewoners willen het Frederik Hendrikplantsoen en de prachtige bomen behouden.

Voor de garage moeten bomen van 100 jaar oud sneuvelen. Dit mag niet doorgaan!
Geef dit door aan buren en buurtbewoners! Komt allen!

Gerelateerd artikel: KOMT ALLEN! Laatste kans in Centrum, vanavond, 4 september, 19.45 uur!

Item op AT5 – Bewoners boos over komst megagarage

Een van de vele boze bewoners, Arie VanStaveren, die net als wij tegen de komst van de Singelgrachtgarage is, heeft contact opgenomen met AT5. Hierop heeft AT5 een interview met hem gehad, welke vandaag om 17.00 uitgezonden is en op de website van AT5 staat. Wethouder Dirk de Jager komt ook kort in beeld.

Bekijk het interview op de AT5 website.

 

KOMT ALLEN! Laatste kans in Centrum, vanavond, 4 september, 19.45 uur!

Dag allen,

Hier wat praktische informatie.

Alle gemeentelijke documenten over de Singelgrachtgarage staan sinds mei 2010 op de website van stadsdeel West.

Alle raadsleden en woordvoerders kun je via de website van de stadsdelen vinden onder bestuur en organisatie en dan stadsdeelraad aanklikken. De rest wijst zich vanzelf:

Vanavond, 4 september vergadert de commissie Openbare Ruimte (dus niet de hele raad) op het stadshuis in kamer 0239

1. Inloop: vanaf 19:45 uur is er gelegenheid voor insprekers en geïnteresseerde burgers/ondernemers, ambtenaren, leden van het dagelijks bestuur en commissieleden om informeel met elkaar van gedachten te wisselen totdat om 20:00 uur de vergadering begint.

2. De vergadering start om 20.00 uur. Tot 20.45 uur is er gelegenheid tot inspreken. De commissie trekt maximaal 45 minuten uit voor insprekers. In ieder geval hebben 3 buurtbewoners zich opgegeven om in te spreken.

3. Vanaf 20.45 uur tot 21.15 uur vergadert de commissie in het openbaar over het Kredietbesluit.

4. Besloten gedeelte: de commissie vergadert besloten van 23.15 uur tot 23:45 uur. De gehele agenda is in te zien op de website van stadsdeel Centrum.

Kom met zoveel mogelijk mensen om 19.45 uur naar de inloop
en het vervolg van de vergadering tot 21.15 uur

Groet,
Paula Leideritz

Aanvullende bezwaren en argumenten

Bekijk het nieuw geplaatste document “Aanvullende argumenten Singelgrachtgarage” op de pagina De bezwaren. Hierin lees je aanvullende bezwaren en argumenten vanuit de VVS met grondige onderbouwing.

Nieuwsbrief van VVS van 31 augustus 2012

Dag Vrienden,

Niet iedereen beseft dat het besluit over de garage nog niet definitief is. Dat besluit valt op 25 september in de raad van stadsdeel West en Centrum. Dan beslissen de politici of het geld van € 60 miljoen uit het parkeerfonds beschikbaar is voor de bouw. Tot die tijd kunnen wij de mening van politici nog beïnvloeden.

Daarom ACTIE met velen!!
Ga naar onze website voor meer informatie
.

Stadsdeel Centrum

Dinsdag 4 september vindt de meningsvormende vergadering plaats in de commissie Openbare Ruimte van stadsdeel Centrum. Je kunt je opgeven om in te spreken. Op die vergadering die duurt van 20:45 – 21:15 uur, moeten natuurlijk veel buurtbewoners aanwezig zijn. Met of zonder spandoeken, het aantal mensen is doorslaggevend.

Komt dus 4 september naar deze vergadering op het stadhuis kamer 0239. Bekijk de agenda van de  Commissie Openbare Ruimte op dinsdag 4 september.

Stadsdeel West (stadsdeelkantoor Bos en Lommer)

In stadsdeel West kunnen we de mening van politici ook nog beïnvloeden. Daartoe worden er nu met buurtbewoners acties georganiseerd. De groep is nu nog te klein om een echte vuist te maken. We hebben dus meer mensen nodig die hun handen uit de mouwen willen steken tot 25 september, de dag waarop het besluit valt.

Dinsdag 11 september gaat de VVS inspreken in de raadsvergadering van stadsdeel West en heeft jullie steun nodig. Ook dan moeten we met velen aanwezig zijn om te laten zien dat er geen draagvlak is voor die megagarage.
De griffie mailt ons het volgende:

“Tijdens de Politieke Avond op  11 september bespreekt de deelraad de Kredietaanvraag Singelgrachtgarage Marnix. Het eerste deel van de bijeenkomst is openbaar en vanwege uw betrokkenheid bij dit onderwerp nodigt de stadsdeelraad van West u hier graag voor uit,

Datum: 11 september 2012
Tijd: 20.30 uur
Plaats: Stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250

Op de website www.depolitiekeavonden.nl vindt u meer informatie waaronder de agenda en de bijbehorende stukken.

Met vriendelijke groet,
Paula Leideritz
Henriette Penris
Anne Eijsten