Dinsdag 3 juli geen actie VVS geen open podium in de raad

Dag Vrienden

Vandaag (29 juni 2012) heeft de griffier van stadsdeel West ons gebeld met de mededeling dat de (geheime) vergadering over het kredietbesluit verplaatst is naar september, dus na het zomerreces .

Graag wel de poster  printen en voor het raam hangen. Het moet voor iedereen duidelijk en zichtbaar zijn dat zeer veel mensen tegen de Singelgrachtgarage zijn.

Met vriendelijke groet,

Bestuur VVS

Raamposter Singelgrachtgarage stop! (PDF РA4)

In 2009 was op Google Maps Street view te zien dat de Nassaukade en de Marnixkade vol hingen met ‘Stop!’ affiches. Laten we deze weken nog een keer laten zien dat we nog steeds tegen zijn.

Download hier de ‘Stop Singelgrachtgarage!’ poster en hang hem voor je raam