Parkeergarage Singelgracht en het vervolg

NIEUWSBRIEF oktober 2011‏

In september 2011 heeft de VVS ingesproken op de raadsvergadering van stadsdeel West. Ter discussie stonden 5 scenario’s voor de herinrichting van het Frederik Hendrik Plantsoen. De inspraakprocedure van deze herinrichting was niet zoals het hoort: van de vier aan buurtbewoners voorgelegde scenario’s waren er twee om verkeerstechnische redenen sowieso niet uitvoerbaar en op het laatste moment werd er een vijfde scenario toegevoegd. Over dit vijfde scenario heeft op een informatieavond in april maar een handjevol bewoners zich uitgesproken. De raadsleden van alle partijen waren er over eens dat er hierdoor gemeenschapsgeld is verspild en dat de mening van buurtbewoners opnieuw moet worden gevraagd, nu over realistische scenario’s.

De verantwoordelijke wethouder heeft middels een brief aan de buurtbewoners zijn excuses aangeboden voor deze gang van zaken.

Uit deze brief blijkt ook dat de raad eerst kaders gaat stellen voor herinrichting en de buurt in het voorjaar van 2012 mee kan doen om een ontwerp te maken.

Het plantsoen wordt pas op de schop genomen als het duidelijk is of de bouw van de ondergrondse parkeergarage doorgaat. Het kredietbesluit valt nu pas in JULI 2012.

Op de vraag waarom het Kredietbesluit weer is uitgesteld, meldde Dirk de Jager dat dit besluit pas genomen kan worden als alle berekeningen volledig zijn en daar was een te optimistische planning voor gehanteerd.

Ondertussen: Grensverlegging

Aan de plannen voor de bouw wordt wel gewerkt. zo staat op de website van West te lezen:

Het college heeft ingestemd met de raadsvoordracht over de grensverlegging van stadsdeel West en stadsdeel Centrum. Deze grensverlegging is nodig voor de ontwikkeling van de ondergrondse Singelgrachtgarage Marnix.

De stadsdeelgrens loopt precies in het midden van de gracht. Om de voor de garage benodigde bestemmingsplanprocedure te kunnen voeren, moet er één bevoegd gezag gelden. Daarom wordt de grens verlegd. Het bevoegd gezag komt bij stadsdeel West te liggen. Na de bouw zal in de definitieve situatie de grens gewijzigd blijven. De grensverlegging is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Behandeling in de raadscommissie is op 27 oktober en in de gemeenteraad op 9 november.

Geld?

De vraag is natuurlijk of er uiteindelijk wel voldoende geld is om die parkeergarage te bouwen. Volgens het stadsdeel en de toelichting op de conceptbegroting van 2012 wel.

Anderzijds maakt Het Parool melding van een bijeenkomst van wethouder Asscher en de deelraden waarin gesproken is over nieuwe maatregelen om de extra bezuinigingen van 80 tot 100 miljoen op te vangen.

De mogelijkheden die genoemd worden zijn:

de stadsdeelbegrotingen zijn vanaf volgend jaar onderdeel van de centrale gemeentebegroting

een deel van de rijkssubsidies die nu automatisch naar de stadsdelen gaan, belanden in de spaarpot van Asscher

Tientallen miljoenen parkeergelden gaan niet langer automatisch naar de stadsdelen.

Afijn, u snapt waar ons voorkeur naar uit zou gaan.

Ondertussen blijven wij de politiek en de parkeergarage- ontwikkelingen volgen.

Als het er om spant, roepen we u op om weer actie te voeren en bovendien willen we u vragen het contributiegeld voor 2011 te storten (als u dat nog niet gedaan heeft) voor de komende juridische procedures. Het lidmaatschap kost € 10,00. U kunt dit bedrag overmaken naar rekening 39.02.66.027 t.n.v. Vereniging Vrienden van de Singelgracht in Amsterdam.

Eén reactie

  1. […] Lees de NIEUWSBRIEF oktober 2011‏ […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: