Raadsvergadering 23 juni 2009

Op dinsdag 23 juni wordt duidelijk hoe het verder gaat met de plannen rondom de Singelgrachtgarage. Stadsdeel Westerpark neemt dan een besluit over het al dan niet doorgaan naar de volgende projectfase en onder welke voorwaarden.

Plaats:          Raadszaal stadsdeelkantoor Pazzanistraat 1 
                       (in het Cultuurpark Westerpark, boven de Flexbar tegenover 
                       het stadsdeelkantoor)

Tijd:             20.00 uur aanvang
                      De Singelgrachtgarage wordt behandel tussen 20:45/21:30

Als Westerpark tegen stemt, staat het hele plan stil!
We vragen jullie weer om te komen en daarmee duidelijk te maken dat we over een lange adem beschikken.

Verslag Commissievergadering 9 juni 2009

Op 9 juni 2009 waren ongeveer 100 buurtbewoners aanwezig op de tribune bij een commissievergadering in stadsdeel Westerpark waarin de Nota van Uitgangspunten werd besproken.

vergadering_9juni2009

Vijf bewoners hadden spreektijd aangevraagd en hielden een vlammend betoog tegen de plannen van de parkeergarage Singelgracht. Hieronder twee van de vijf betogen:

De betogen leverde kritische vragen van de commissieleden op aan het DB.
Verder nog twee opvallende uitspraken van portefeuillehouder de heer De Jager:

  • “als er bomen sneuvelen gaat het plan niet door”
  • “bij teveel / onverantwoorde bouwrisico’s gaat het plan niet door”

Vervolg: 23 juni 2009
Op dinsdag 23 juni is er een raadsvergadering waarin wordt besloten of er verder wordt gegaan met de plannen onder welke voorwaarden.

Wandelpromenade zonder parkeergarage

Alternatieve Wandelpromenade

Alternatieve Wandelpromenade

Een Wandelpromenade met behoud van bomen en parkeerplaatsen is ook mogelijk. Namelijk door heel simpel de kade te verbreden.

Klik op de afbeelding hiernaast voor een effectieve oplossing.

Een wandelpromenade kan dus ook zonder parkeergarage!

Met dank aan Andries de Marez Oyens.

Parkeergarages, wie zit daar nu op te wachten?

PAROOL donderdag 11 juni 2009. ” Overal in Amsterdam worden plannen gemaakt voor ondergrondse parkeergarages. Die peperdure garages zijn noodzakelijk om meer ruimte op straat te creeren, zeggen de stadsdelen. Maar het verzet onder buurtbewoners is groot. Want is er wel geld voor? En wie zit er op te wachten?” […]

Gevolgd door een verslag van de raadsvergadering in Westerpark van 9 juni.

[…] Niet alleen in Westerpark lopen de gemoederen hoog op. Op hetzelfde moment wordt bij een debat in Oud West geprotesteerd tegen de komst van een parkeergarage op het J.J. Cremerplein. Door de tegenstand in de buurt is de bouw 4 jaar vertraagd. Daardoor vallen de kosten vijf miljoen euro hoger uit. Daardoor is een garage onder het Ten Kateplein voorlopig in elk geval van de baan, maar ook de komst van de Cremergarage is weer onzeker.”

Plannen_parkeergarages

Bron: PAROOL 11 juni 2009

Behandeling Nota 9 juni 2009 Westerpark

Op 9 juni 2009 wordt de Nota van Uitgangspunten met de Nota van Antwoord daarop in het Forum Ruimte en Financiën besproken. Ook hier is het mogelijk spreektijd aan te vragen. Dus vraag spreektijd aan, schrijf een korte postion paper (standpuntverklaring) en deel die uit en/of kom als toehoorder. Komt allen en laat u zien en horen!

Dinsdag 9 juni

Plaats:  Raadszaal stadsdeelkantoor Pazzanistraat 1
(in het Cultuurpark Westerpark, boven de Flexbar tegenover het stadsdeelkantoor)

Tijd: 20.00 uur tot 21.15 uur.

Klik hier voor de agenda

Spreektijd aanvragen kan telefonisch voor dinsdagmiddag 15.00 uur op nummer 020-5810135 (E.D. Marseille) of via griffie@westerpark.amsterdam.nl onder opgaaf van uw naam, telefoonnummer en onderwerp.

In ieder geval hebben twee bewoners van de Nassaukade spreektijd aangevraagd. Graag zo veel mogelijk mensen op de publieke tribune.

Resultaat Nota van Uitgangspunten 3 juni 2009

Op woensdag 3 juni 2009 is de Nota van Uitgangspunten besproken in stadsdeel Centrum. We citeren hierover een reactie van Istadsmens:

“Ik ben geschrokken van de toon op de vergadering van stadsdeel centrum gister waar de nota van antwoorden er zonder al te veel protest door gehamerd is. Wat wel opviel was dat enkele raadsleden flauwtjes bezorgd waren over het draagvlak in de buurt. Echter niet bezorgd genoeg om nee te zeggen.” [..]

Daarbij kost die garage gigantische hoeveelheden geld. Geld dat, zoals
bleek uit de vergadering van centrum gister 3 juni, toch op de vergunning-
houder verhaald wordt. Want uit onderzoek (daar heb je er weer een, die
fijne onafhankelijke betrouwbare onderzoeken waar al dat gemeentegeld
in wordt gestoken…) is gebleken dat de Amsterdammer makkelijk 40 euro
per maand voor een vergunning wil betalen!” […]