Meer onderzoek bij ondergronds bouwen

Vroege risico-analyses bij ondergronds bouwen vinden in Nederland nog veel te weinig plaats. Gedegen risicoanalyses, ook voor de belendende gebouwen, zijn nog zeldzaam, maar wel noodzakelijk. De Nederlandse normen zijn op dit gebied bovendien onvoldoende duidelijk.
Volgens Netzel is een combinatie van kennis van de grond en constructieve kennis over de gebouwen, vereist om op dit gebied goed onderbouwde uitspraken te kunnen doen. Deze combinatie is in de traditionele taakverdeling tussen constructeur en geotechnici echter niet altijd voldoende gewaarborgd.

Dit stelt onderzoeker Holger Netzel, die in april 2009 aan de TU Delft promoveert op een onderzoek naar verzakkingen door bouwprojecten.

Persbericht TU Delft