Inloopspreekuur herprofilering Oldenbarneveldstr 21 april 2009

Op dinsdag 21 april is er over de herprofilering van de Van Oldenbarneveldstraat in de Koperen Knoop een ‘inloopspreekuur’ tussen 18:00 en 20:00 uur (Van Limburg Stirumstraat).

Voornemen van het Stadsdeel is om van deel van de straat een speeltuin te maken. Hierbij verdwijnen er minstens 20 parkeerplaatsen. Dit terwijl de Gemeente ons heeft toegezegd geen parkeerplaatsen op te heffen voordat de parkeergarage een feit is. Het lijkt ons heel nuttig als wij ons ook op deze avond laten zien en horen.

Inspraakavond maandag 20 april 2009

Maandag 20 april is er weer een inspraakavond; dit maal in Verzorgingshuis De Poort. Aanvang 19:30 uur.

Het is belangrijk dat we wederom in grote getale komen, want uit goede bron hebben we vernomen dat Stadsdeel Centrum van plan is voor die avond een groot aantal voorstanders op te trommelen.

Brief verzoek opschorten na verkiezingen

We hebben vandaag een brief geschreven aan de burgemeester van Amsterdam, de wethouders van de Centrale Stad, alle wethouders en raadsleden van stadsdelen Centrum en Westerpark, waarin we vragen om beslissingen omtrent de parkeergarage op te schorten tot na de verkiezingen. De stadsdeelverkiezingen zijn in het voorjaar van 2010. Tegen die tijd zijn de onderzoeksresultaten rond de Noord Zuidlijn voorhanden en is er (hopen wij) meer bekend over ondergronds bouwen. Tevens kunnen de partijen de parkeergarages als item meenemen in hun campagnes en kunnen wij (de burgers) via onze stem, onze mening laten horen.

Verzet parkeergarage in Parool 14 april 2009

Deze week heeft er een kort stukje over het verzet tegen de parkeergarage gestaan in het Parool:

http://www.parool.nl/parool/nl/124/VERKEER/article/detail/235842/2009/04/08/Verzet-tegen-Singelgarage.dhtml

Format voor bezwaarschrift Parkeergarage

Vanaf heden kunnen we officieel bezwaar tegen de plannen maken. Ieder kan dat voor zich doen.

Wij zijn bezig met het opstellen van een format voor een bezwaarschrift; indien u dat wenst kunt u van dat format gebruik maken.
We plaatsen nog deze week dit format. Haast is geboden, want de inspraakperiode loopt eind deze maand af!

Nota van uitgangspunten

De Nota van Uitgangspunten voor de Marnixgarage is inmiddels gepubliceerd op de website van stadsdeel Westerpark.

http://www.westerpark.amsterdam.nl/stedelijke/frederik/singelgrachtgarage

Zie onderaan het scherm “Nota van Uitgangspunten (doc 1.5 mb)”
En de 7 bijlagen. Het is nogal wat download en leeswerk, maar het loont wel de moeite om één en ander door te nemen.