Bewonersacties & Media

YouTube – Singelgrachtgarage Amsterdam

Gepubliceerd op 5 jun. 2014

Een film van Cleo Julia Mullis waarin de voor -en nadelen worden besproken over de bouw van de Singelgrachtgarage. De Singelgrachtgarage is een ondergrondse garage die zal worden gebouwd op de Singelgracht, de gracht tussen de Nassaukade en de Marnixkade. De bouw zal 3 jaar lang voor overlast zorgen, zeker voor de middelbare school het Cartesius Lyceum. In dit filmpje worden drie mensen geïnterviewd: Dirk de Jager, die jaren lang betrokken was bij de voorbereidingen van de garage, Paula Leideritz, voorzitter van de Vrienden Van de Singelgracht en dus tegen de garage is en Annette Sloan, de directrice van het Cartesius Lyceum.

 


Parool, 25 januari 2014

20140125 - PAROOL - Die euro van Eric was nep - Geheime afsprakenHet artikel in Parool, “Die euro van Eric is nep”, vermeldt de commotie in de gemeenteraad over de geheime afspraken rond de (verhoging van) het parkeertarieven voor vergunninghouders om zo de bouw van de garages (lees singelgrachtgarage) te bekostigen. Klik op de afbeelding om het artikel in PDF te lezen.


september 2013

singelgrachtgarage_nee3Parool, 29 januari 2013

Hoogmoed rond de Singelgracht - artikel Parool 29 januari 2013Onder de titel “Hoogmoed rond de Singelgracht” is een artikel van Paula Leideritz – voorzitter van de VVS – in het Parool verschenen. In dit artikel stelt ze de (politieke) hoogmoed rond de besluitvorming van de Singelgrachtgarage aan de kaak. Klik op de afbeelding om het artikel in PDF te lezen.


Staatskrant, September 2012

Garage onder de Singelgracht stiekem doorgedrukt Interview met de VVS, waarbij de tegen-argumenten nog eens duidelijk naar voren komen…


Staatskrant, September 2012

Kapwet blijft streng - Buyskade vreest voetbalgek Dirk de JagerDit artikel heeft niet direct te maken met de Singelgrachtgarage, maar wij vinden het wel een ander goed voorbeeld hoe de ‘groene’ GroenLinks portefeuillehouder, Dirk de Jager, omgaat met het groen in de buurt en met de wensen van omwonenden…oordeel zelf….


De Telegraaf, 25 september 2012

20120925_TELEGRAAF_kredietbesluit_singelgrachtgarage_uitgesteld

De redenen waarom de bewoners tegen  deze megagarage zijn, zijn iets meer omvattend dan alleen de paar redenen die De Telegraaf  in het artikel noemt. Voor de volledigheid nog even de belangrijkste bezwaren naast dit artikel opsommen. De Vereniging Vrienden van de Singelgracht zijn tegen de garage, omdat:

  • De huidige geraamde bouwkosten maar liefst € 60 miljoen bedragen.
  • Het nu al bekend is dat het onderhoud van de garage de komende tien jaar verliesgevend zal zijn.
  • Er een zeer druk en onveilige verkeerssituatie op het Frederik Hendrikplein ontstaat (nu al een blackspot) waar per dag duizenden scholieren fietsen.
  • Het de lucht in deze buurt verpest en dus een ongezond plan is.
  • Er in dit deel van de buurt geen parkeerprobleem is.
  • Het referendum uit 2010 duidelijk maakte dat de meerderheid van de betrokken buurt tegen de parkeergarage is.
  • Er een prachtig stuk stadslandschap in de Singelgrachtzone verdwijnt!

AT5, 25 september 2012

Singelgrachtgarage voorlopig van de baan

Lees het artikel op de website van AT5


Mail naar alle raadsleden van stadsdeel West, 14 september 2012

Geachte raadsleden van Stadsdeel West,

Dinsdag 11 september was ik aanwezig bij de commissievergadering over de Singelgracht garage in Stadsdeel West.
Ik realiseerde me dat wij vol overgave konden inspreken, maar dat slechts een klein groepje gedelegeerden van de raad aanwezig was.
Daarom richt ik me  tot u per mail. Omdat ook u op 25 september het definitieve besluit zult nemen over de Singelgracht garage.

Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de frustratie van de bewoners in de Frederik Hendrik buurt over deze kwestie. Er is nooit serieus op onze voorstellen en ideeen ingegaan. Er is zelfs bewust informatie achter gehouden of te laat verstrekt.  Dit geeft geen pas voor een stadsdeel dat zijn burgers tegemoet wil komen.  Ik hoop dat u nu wel zult lezen/luisteren.

Onze zwaarwegende argumenten waarom deze garage er NIET moet komen, zijn nooit met serieuze tegenargumenten weerlegt. Ook dinsdag avond ging de portefeuillehouder niet op onze vragen en suggesties in. Terwijl onze vraag toch helder  is:
Waarom 65 miljoen uitgeven om 800 auto’s van A naar B te verplaatsen?
Waarom 20 bomen kappen en een park vernielen?
Waarom een racebaan van de Nassaukade maken? Daar gaan onze kinderen niet spelen, terwijl ze nu wel spelen in het Frederik Hendrik plantsoen dat moet wijken voor de ingang van de garage.
En dit alles terwijl de buurt en het stadsdeel (in het eerste referendum) heeft aangegeven dit niet te willen.

Vijfenzestig miljoen is zoveel geld. Daar kunt u prachtige projecten mee verwezenlijken.  Op de Website van de vereniging vrienden singelgracht vindt u bijvoorbeeld een plan om 400 parkeerplaatsen te verwijderen van straat (dat kan er is hier geen parkeerdruk). En dan iedere bewoner die zijn auto inruilt voor een Greenwheels abonnement een voucher geven van 15000 euro. Dan blijven veel geld en parkeerplaatsen en openbare ruimte over.

Wij hebben dinsdagavond ook weer gewezen op het feit dat de uitgangspunten van dit plan nooit opnieuw zijn getoetst. We stevenen af op een Betuwelijn. De zoveelste parkeergarage die voor een groot deel leeg staat, waar bewoners het onprettig parkeren vinden en liever nog tien minuten langer door de buurt rijden om een plek op straat te vinden. Een garage die zal zorgen voor lekkage en funderingsproblemen en daarmee veel meer zal kosten dan de 65 miljoen nu beraamd.

Groen links, het is uw onzalige plan, maar U bent over een paar jaar weg bij het Stadsdeel, dat laten de verkiezingen van gister wel zien.
Wij zitten dan met die lege garage, verzakkende huizen, lekkages, vrachtverkeer, omleidingen, lawaai, uitlopende bouwtrajecten etc.
Wees deemoedig, doe ons dit niet aan.

Gemeenteraadsleden, dank voor het lezen van mijn verhaal. Nu nog een concrete vraag:

zorg alstublieft dat u over de juiste plannen en tekeningen beschikt wanneer u gaat stemmen. Er circuleren er diverse. Nergens staan lelijke ontluchtingstorens op. Het is moeilijk te vinden welke 20 bomen gekapt gaan worden. Zoekt u ze op? Zie dat de glazen voetgangershuisjes op de tekening veel kleiner lijken dan ze in werkelijkheid worden. Kijk goed, kijk door de verkooptekeningen heen.
En vraagt u zich daarbij af:

Zijn er harde afspraken over wat er gaat gebeuren met gedupeerde omwonenden? Staat er een bedrag vast?
Hoe gaat het Carthesius lyceum tijdens dit lawaai les moet geven?
Meneer de Jager sprak over de belofte van  “zo min mogelijk lawaai”  wat betekent dat in harde cijfers?
Hoeveel bomen worden er gekapt?
Hoeveel bomen die niet gekapt worden overleven de verbouwing bij het slaan van een damwand?

Ik hoop dat u deze vragen beantwoord weet, voordat u gaat stemmen.
Ik verwacht dat u mij  de antwoorden doet toekomen.

Hoogachtend en veel dank voor uw aandacht,

stef visjager


Mail naar alle PvdA raadsleden in Amsterdam West, 14 september 2012

14 september 2012

Betr. Singelgracht garage.

Geachte PvdA fractieleden Stadsdeel West.

Als betrokken en zeer bezorgde inwoner richt ik mij tot U. Onze gedetailleerde bezwaren zullen U genoegzaam bekend zijn. Desalniettemin wil ik graag het volgende alsnog benadrukken.

Veranderde omstandigheden
U beroept zich op in het verleden gemaakte politiek/bestuurlijke afspraken die bindend zijn en niet zo maar kunnen worden losgelaten. Maar indien veranderde (markt)omstandigheden dit noodzakelijk maken passen ondernemingen hun meerjaren plannen aan. Waarom zou dit hier niet van toepassing zijn??

Er zijn voldoende aanwijzingen dat de omstandigheden sinds 2009 dusdanig zijn veranderd dat de uitgangspunten opnieuw moeten worden geëvalueerd. Laat staan hoe de situatie in 2018/19 zal zijn wanneer deze garage er zal zijn!

Derhalve pleit, nee eis ik dat de oorspronkelijke uitgangspunten getoetst worden aan de huidige situatie en er tevens ramingen worden gemaakt voor 2018 en later.

Draagvlak
U baseert Uw positie op een voldoende draagvlak onder de bevolking. Onze bedenkingen t.a.v. het gehouden referendum in Westerpark/West zijn U bekend. Ook zal het U bekend zijn dat er in Centrum nimmer een referendum heeft plaatsgevonden doch slechts en zeer beperkt onderzoek door het gemeentelijk Bureau Statistiek en Onderzoek.

Aangezien tijdens deze “publiekspeilingen”  de begrote kosten van €60 miljoen nimmer ter sprake zijn gekomen, is het zeer discutabel wat er van dit “draagvlak” over zal zijn indien de betrokken bevolking alle feiten weet.

Ik pleit, nee eis derhalve dat er een nieuwe publiekspeiling wordt uitgevoerd waar alle relevante details naar buiten komen.

In 2018/19 zullen wellicht velen van U andere posities bekleden. Wij bewoners hebben dan een jarenlange periode van enorme overlast achter de rug. Wij  zitten dan met de konsekwenties van dit monster project: eventuele schade en wateroverlast tijdens en na voltooiing; een verwoeste natuur; extra verkeersoverlast (die garage moet toch immers vol met 800 auto’s? -lees: zoekverkeer!); etc. etc.)!

Luister naar ons en minder naar Uw politieke “bondgenoten”. Maar vooral: handel naar Uw eer en geweten. Bezint voor U begint!

Met vriendelijke groeten.
Arie van Staveren
Marnixkade 77D


 Ingezonden brief in het Parool, 13 september 2012

ingezonden brief in het Parool - Bomen weg voor groen


DE beslissende vergadering over de Singelgrachtgarage in West begint al om 19.30 uur (half acht) op dinsdag 11 september.
Verzamelen om 19.15 uur !!

Kom zelf of stuur je buren dinsdag 11 september 19.15 uur naar Stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250. De raadsvergadering duurt van 19.30 tot 20.00 uur, waarna om 20.00 uur het debat tussen de partijen begint.


Bewonersbrief aan Raadsleden West, 6 september 2012

In bijgaande bewonersbrief geeft bewoner Nancy Dorrenboom nogmaals een uiteenzetting van de argumenten waarom de bewoners rond de Singelgrachtgarage tegen deze megagarage zijn en geeft een pleidooi voor het zoeken naar betere, duurzamere en goekopere alternatieven om de door de politiek gewenste ruimte op straat te creëren.

Singelgrachtgarage brief Raadsleden

Mocht je het eens zijn met deze brief en je naam eronder willen zetten? Mail vrienden.singelgracht@gmail.com en de VVS stuurt je mail door naar Nancy.


Het Parool, 5 september 2012

Twijfels Singelgrachtgarage

PVDA en D66 in stadsdeel West lijken te twijfelen. VVD is tegen? Is alleen GroenLinks dan nog voor de garage?

Parool van woensdag 5 september – Twijfels Singelgrachtgarage


Mail naar UNESCO World Heritage Committee, 3 september 2012

1. The Amsterdam Canal District is a  World Heritage Site. See map.

Map of Amsterdam Canal Belt Heritage listing and buffer zone

2. There are advanced plans to build a parking garage under the Singelgracht! This affects part & parcel of the protected area!
3. This garage will be financed by Stadsdeel Centrum and Stadsdeel West (to the left of the embarkation line).
4. Entrance/exit to this garage will be located in a park across the canal in West. Pedestrians will access this garage via 4 “glass boxes” on the Marnixkade (located inside the protected area) and 5 on the Nassaukade (the other side of the Singel canal).
These boxes may look something like this:
Artist impression voetgangersuitgangen Singelgrachtgarage
5. Many of the local Centrum residents feel that these eyesores are in direct violation of Unesco’s decision, in particular where it states:
“Also requests the State Party to inform the World Heritage Committee about any development project within the property, its buffer zone and surroundings, in accordance with Paragraph 172 of the Operational Guidelines“.
 
6. As part of the political process to advance this project (despite a flawed referendum held only in West!) the city councils of Centrum and West decided last year that only one could be in charge of this project. And Centrum gave this responsibility to… West! Thereby, we feel, conveniently circumventing the Unesco regulations. A spokesperson for the City Council Centrum answered our queries by stating that they have followed all legal regulations regarding this issue.
Our question: has Centrum indeed as required properly informed the World Heritage Committee about the construction of a garage under the Singelgracht and related structures?
 
We would highly appreciate to hear from you soon since both Centrum and West will decide this month about the required financing which is considered the go-no go decision.
Thank you very much!
Sincerely,
Arie van Staveren
**********************

Paris, 4 september 2012

Sir,
I thank you for your email that you have sent today concerning the potential impact of a parking project on the World Heritage property “Seventeenth-century canal ring area of Amsterdam inside the Singelgracht”.
Please be assured that we have taken note of your concerns. Therefore, we will forward your message to the competent national authorities, in particular to the Permanent Delegation of the Netherlands to UNESCO for verification and comment.
May I take this opportunity to thank you for your support in the preservation of World Heritage.
Best regards,
A. Junaid Sorosh-Wali (Mr.)
Programme Specialist
Focal Point for Western, Baltic, Nordic and South-East Mediterranean Europe
Europe and North America Unit
UNESCO World Heritage Centre
7, Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP – France
**********************

Amsterdam, 5 september 2012

Dear Mr. Sorosh.
Thank you very much for your quick reply re. this issue.

Last night, the Amsterdam Centrum City Council allocated their share, viz. €30 million, of the envisaged garage project and related structures.

If their counterpart in Amsterdam West will do likewise on Sept. 11, it’s a done deal. The only recourse we will then have is to start legal proceedings.
One additional point of concern here is that the committee’s advice to the Council states that they have chosen for the so-called Design & Build contract format whereby the building contractors will decide what the ground entries will look like. Even though the same report states that the city thereby looses some of its direct control over…..the esthetic quality of the above-ground entries (the so-called glass boxes) four of which will be erected right in front of the houses that are part of the protected area and 5 more on the other side.
Here’s the relevant passage from the official document (Toelichting Kredietbesluit Centrum): “…De nadelen van de Design & Build contractvorm, zoals minder directe sturing op de esthetische kwaliteit voor de bovengrondse entrees…”
Furthermore, their report also states that where possible the input of Monumentenzorg (the official state agency to preserve monuments) will be taken into account. The political parties thereby are undermining that agency’s authority as well as that of the World Heritage Committee!
We hope to hear from the Permanent Delegation to the Netherlands very soon. Time is of the essence!
Thank you again.
Arie van Staveren

AT5, 4 september 2012

Bewoners boos over komst megagarage

Een van de vele boze bewoners, Arie van Staveren, die net als wij tegen de komst van de Singelgrachtgarage is, heeft contact opgenomen met AT5. Hierop heeft AT5 een interview met hem gehad, welke vandaag om 17.00 uitgezonden is en op de website van AT5 staat. Wethouder Dirk de Jager komt ook kort in beeld.

Bekijk het interview op de AT5 website.


Mail naar Bureau Monumenten & Archeologie (BMA), 3 september 2012

Bewoner Arie van Staveren heeft onderstaande mail gestuurd naar Bureau Monumenten & Archeologie in Amsterdam, met de vraag wat Monumentenzorg vindt van de voorstellen voor de garage en diens voetgangersuitgangen in beschermd stadsgezicht.

Hallo,

Talloze omwonenden van de Marnixkade en omliggende straten zijn uiterst bezorgd over het plan van Stadsdeel Centrum en Westerpark een parkeergarage te bouwen onder de Singelgracht met een in- en uitgang in het Frederik Hendrik Plantsoen.

Bij deze wil ik graag Uw aandacht vragen in hoeverre dit project in strijd is met het feit dat de grachtengordel, incl. de Singelgracht, op de Unesco lijst van werelderfgoed. Deze week en komende week houden beide stadsdelen kredietbesprekingen plaats welke hun go-no go besluit zullen bepalen.

Eea is inmiddels dus zeer urgent.

Onderdeel van dit project behelst het aanleggen van een 4-tal voetgangershuisjes aan de Marnixkade. Exacte bouwtekeningen hiervan zijn nog niet gerealiseerd maar zouden er wellicht zo uit kunnen zien:

Artist impression voetgangersuitgangen Singelgrachtgarage

Wij kunnen ons niet voorstellen dat dergelijke constructies die dit beschermde stadsbeeld zo negatief zullen beïnvloeden, de goedkeuring heeft van Unesco noch Monumentenzorg. Dit mede in achtnemend de navolgende Unesco regel:
“Also requests the State Party to inform the World Heritage Committee about any development project within the property, its buffer zone and surroundings, in accordance with Paragraph 172 of the Operational Guidelines”.
Voor zo ver U weet, heeft Centrum het Comitee Werelderfgoed geïnformeerd over dit project?
Graag horen wij Uw mening in deze.
Met vriendelijke groeten.
Arie van Staveren

Het Parool 12 juni 2012

Het laatste woord

Geen garages onder Singelgracht

Er komt geen steiger bij de Noordermarkt, want die is duur en de bevolking kan zich er niet in vinden. Datzelfde geldt voor de komst van parkeergarages onder de Singelgracht, dus blaas die ook maar af

Paula Leideritz

De actiegroep Noordermarkt heeft gewonnen; er komt geen steiger. De politici in stadsdeel Centrum kwamen tot de conclusie dat ze geen knip voor hun neus waard zouden zijn, als ze de zesduizend handtekeningen van tegenstemmers zouden negeren (D’66). Het is crisis en hoe zouden ze het kunnen verantwoorden om dure op- en afstapvoorzieningen aan te leggen, waarvoor ook nog eens zo weinig maatschappelijk draagvlak is? (PvdA). Bravo!
Een volgende stap in het proces van voortschrijdend inzicht zou het afblazen zijn van de bouw van de Marnixgarage onder de Singelgracht. Alleen al de stichtingskosten van deze parkeergarage zijn minimaal zestig miljoen euro; de kosten per parkeerplek zijn geschat op 70.000 euro en het verwachte exploitatietekort op 390.000 euro per jaar. Er is bovendien geen maatschappelijk draagvlak. In het voormalige stadsdeel Westerpark, waar de garage komt, is de meerderheid van de bewoners mordicus tegen.
Hoe zat het ook al weer? Het Amsterdamse Parkeerfonds van Maarten de Boer verspreidde jaren geleden fraaie folders onder Amsterdamse bestuurders over volautomatische, schone en sociaal veilige parkeergarages onder onder andere de Westerstraat. Bewoners van stadsdeel Centrum pikten dit niet en het plan werd afgeserveerd.
Nu gaan GroenLinks, PvdA en D66 uit de stadsdelen Centrum en West voor de Marnixgarage. Een ouderwetse garage voor achthonder auto’s onder de Singelgracht in stadsdeel West: vierhonderd plekken voor West en vierhonderd plekken voor Centrum. Als het aan de VVD ligt komt daar ook nog de Singelgrachtgarage Bellevue bij, in het verlengde van de Overtoom. De luchtvervuiling op deze verkeersader overschrijdt volgens de GGD nu al alle grenswaarden.
In plaats van zestig miljoen euro te gebruiken om slimmer reizen te stimuleren en het fietsparkeerprobleem te verhelpen, wordt daarbij ook nog eens een mooi stuk openbare ruimte, het Frederik Hendrikplantsoen, opgeofferd. Midden in dit plantsoen is de enige in- en uitgang van de garage met hellingbaan gepland.
De verkeersaantrekkende werking op deze plek is voorspelbaar, want om nog enigszins de exploitatiekosten rond te krijgen moeten er bezoekers komen en liefst veel. Bijna tweehonderd plekken zijn aangewezen voor bezoekers en Centrum hanteert het zogenaamde dubbelbesluit: als de bewoners overdag naar hun werk zijn kunnen de lege plaatsen gedurende die tijd gebruikt worden door bezoekers. Centrum heft overigens geen parkeerplaatsen op straat een-op-een op, maar schept extra plek voor 140 auto’s.
De in- en uitgang van de garage liggen in het verlengde van het Marnixplein. Automobilisten zullen de

Er komt meer fijnstof in de lucht en er ontstaat een blackspot

in- en uitgang benaderen en verlaten via twee levensgevaarlijk kruispunten: de kruisingen van het Marnixplein met de Marnixstraat en de Nassaukade.
Er komt dus een nieuwe blackspot. De kruisingen waar straks honderden extra auto´s rijden, worden op het drukste moment van de dag ook gebruikt door de vele honderden leerlingen en ouders op weg naar middelbare en basisscholen. Verkeersbewegingen in de woonbuurten verschuiven naar de weg die het Frederik Hendrikplantsoen doormidden snijdt. De meest schadelijke kleine stofdeeltjes zullen zich concentreren op een plek waar veel jongeren verblijven. Links de groeischool Cartesius Lyceum, rechts het deel van het Frederik Hendrikpark, dat opnieuw zal worden ingericht voor i5,2 miljoen euro, met kinderspeelplaatsen en ligweiden. Het is te gek voor woorden om op deze plek de toestroom van auto’s te intensiveren.
De dominante rol van de auto is de laatste twintig jaar teruggedrongen. Er gaan nu meer fietsers dan automobilisten de binnenstad in en uit. Volgens de dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer levert investeren in de fiets het meest per euro en onderzoek wijst uit dat steden in alle opzichten beter floreren door meer fietsgebruik. Ook wethouder Wiebes wil meer opbrengst per euro en vindt een parkeerplek van 47.000 euro al te duur.
In een tijd van een krimpende economie, afnemende inkomsten van (op te heffen) stadsdelen en een hachelijke financiële situatie van centrale stad moeten scherpe keuzes worden gemaakt. Het is niet aan de burgers van Amsterdam uit te leggen dat GroenLinks, PvdA en D66 ervoor kiezen om meer dan zestig miljoen euro te verspillen aan een onrendabele investering die niet meer past bij de problemen van nu.

De auteur is voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Singelgracht

2 Reacties

  1. Verschrikkelijk. ik woon fred. hendrikplantsoen en kijk uit op die prachtige bomen. tot miijn grote schrik las ik vandaag in de staatsliedenkrant dat wel 20 bomen gekapt zouden worden.Nou dat kan echt niet ! En dan nog meer gifstoffen van al die auto’s die de parkeergarage in moeten. Als het plan echt door gaat ga ik mischien wel verhuizen. “Maar als iedereen zo zou denken zou de buurt nog leeg lopen “! groet liian

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: